Reglement Kerstnocturne 2017

Reglement actie ‘Waar is Antonio?’

 1. Onze wedstrijd onder de naam “Waar is Antonio?” vindt plaats tijdens de Kerstnocturne op 21 december 2017 van 18.00u tot 22.00u.
 2. Het doel van deze wedstrijd is om te achterhalen waar de nieuwe mascotte van Middenstand Sint- Antonius (Antonio) verborgen zit.
 3. Deze schuilplaats kan achterhaald worden door:
 • Gebruik te maken van de 3 tips die via sociale media worden meegedeeld in de weken voor de Kerstnocturne.
 • Met de letters die in elk van de deelnemende handelszaken te vinden zijn (1 letter per handelszaak), de naam van de schuilplaats vormen.
 1. Het juiste antwoord moet ingebracht worden op de daarvoor voorziene plaats op de website van Middenstand Sint-Antonius: www.sintantoniusbruist.be 
 2. Het juiste antwoord kan ingediend worden tot zaterdag 23 december om 16u.
 3. Bij indienen van het antwoord, dient ook een schiftingsvraag te worden ingevuld.
 4. Bij gelijke stand is het uur van indienen van het juiste antwoord op de website doorslaggevend.
 5. De winnaar van deze wedstrijd ontvangt een bankkaart met een saldo van €1000.
 6. Dit bedrag kan de gelukkige winnaar vrij besteden bij één of meerdere leden van de Middenstand Sint-Antonius. De lijst van leden is te vinden op de voorziene website www.sintantoniusbruist.be.
 7. Praktische werking: de code van de bankkaart wordt niet meegedeeld aan de winnaar, maar aan de leden van de Middenstand.
 8. De gelukkige winnaar en de juiste schuilplaats worden bekend gemaakt op zondag 24 december 2017 via de website en de Facebookpagina van de Middenstand.
 9. Elke deelnemende handelaar aan deze etalagewedstrijd heeft een banner van de Kerstnocturne aan zijn uitstalraam bevestigd.
 10. De lijst van handelaars en alle andere informatie worden ook vermeld op de website van de Middenstandsvereniging: www.sintantoniusbruist.be.
 11. In geval van betwisting of discussie omtrent deze actie of al wat er verband mee houdt, beslist het bestuur van de Middenstand van Sint-Antonius. Deze beslissing kan niet worden aangevochten.